Despre proiect

În 2010, a fost luată decizia de a renova biserica și au fost obținute autorizațiile necesare. Lucrările au început în 2016 pentru a crește numărul mediu de vizitatori. Cu ajutorul firmei de managementul proiectului Regional Consulting & Management SA, proiectare Linea SRL, respectiv asistență tehnică V&V Project S.R.L, s-a implementat proiectul de „ Reabilitare-restaurare biserica reformată Dalnic, obținându-se fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. La 15 decembrie 2017 s-a semnat contractul de finanțare nr. 835 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene (denumire actuală: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar, iar la data de 02 octombrie 2019, în urma organizării procedurii competitive de achiziție, s-a semnat contractul de lucrări de reabilitare cu firma de construcții Baumeister SRL. Lucrările au început în 26 octombrie 2019, iar la 5 octombrie 2021 biserica reformată a fost recepționată. Termenul de finalizare a proiectului este 30 noiembrie 2021.

Titlul proiectului: Reabilitare-Restaurare Biserica Reformată Dalnic

Denumirea beneficiarului Parohia Reformată Dalnic

Obiectul general al proiectului este creșterea numărului mediu anual de vizitatori în  Biserica Reformată Dalnic din comuna Dalnic, prin punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, contribuind astfel și la creșterea competitivității regiunii.

Obiectivele specifice:

  • Punerea în valoare a Bisericii Reformate Dalnic prin reabilitarea ei bisericii pentru integrarea în totalitate a biserici în circuitul turistic.
  • Creșterea accesibilității bisericii reformate Dalnic în rândul tuturor categoriilor de turiști
  • Promovarea proiectului și ofertei turistice a Parohiei Reformate Dalnic.

Rezultatul proiectului: este un obiectiv de patrimoniu restaurat, protejat și conservat.

Data de începere a peridoadei de impementare: 15.12.2017

Data de finalizare a perdioadei de finalizare: 30.11.2021

Valoarea totală a proiectului este 3,184,767.25 din care valoare toatală eligibilă este 2,762,628.22, din care 2,301,269.30 lei contribuție UE (FEDR), 406,106.35 lei contribuție națională.