Templom

Templom

A település kőtemploma feltételezhetően a XIII. század második felében épühetett. a XV. század végén, XVI. század elején teljesen lebontották és helyére egy nagyobb méretű, szélesebb templom épült későgótikus stílusban.  A XV. században már várfal vette körül. 1791-1797 között újjáépítik a várfalban lévő tornyot, ami sajnálatos módon 1798-ban leomlott.  1802-ben földrengés rongálja a templomot, melynek következtében jelentősen átalakították.  1806-ban lebontják a szentély részt a diadalívvel együtt és meghosszabítva kelet felé, egyenes záródásura építik újra. 1818-ban befalazzák a déli kaput, és megépítik a déli portikuszt bejárattal, valamint a külső karzatfeljárót a keleti oldalon.  1864-ben teljes tetőcserére került sor. 1912-ben lebontják a várfalat, 1914-1922 között felépül a déli portikuszhoz ragasztott új torony. 1977-ben újra földrengés rongálja meg a templomot. A földrengés okozta törmelék eltávolításakor került elő a nyugati fal belső oldalán levő róvásírásos felirat, valamint a nyugati és északi oldalon végigfutó gót betűs latin felirat, melynek  keletkezési ideje a XV-XVI. századra tehető. A róvásfelirat  sok úgynevezett ligatúrát tartalmaz, ami miatt több lehetséges megfejtés is született az idők folyamán. Volt aki a „Dánok” szót vélte benne felfedezni,  Mike Bálint és Kósa Ferenc olvasata: „Kádár István esdik urának, Istenének porig”, Zomorainé Cseh Mártánál  „Add reggelre édes asszony képed Istennek” jelenik meg. Technikájára nézve a karakterek karcolva, karcolva és festve, valamint csak festve kerültek a falra. A gót betűs latin felirat fordítása: „ az Úr 1526. esztendejében Szent Katalin templomának fedele és boltozata megkezdetett, felépíttetett és befejeztetett …omelh vezető kőműves által, szeptember 29-én”.

A templombelső berendezési tárgyai közül említést érdemel a 1765-ben készült úrasztala, mely a szászbudai Gregorius Rösler asztalosműhelyében készült, dálnoki Miklós Péter adományaként, valamint a szószékkorona, amelynek legrégebbi  felirata 1779-es. A festett pad- és karzatelők Hervai Katalin és Mike József munkái.

Az Egyházközség birtokában három harang van. Az elsőt 1530-ban öntötték, majd 1799-ben Brassóban Andrásofszki mester műhelyébe újraöntötték. Felirata:

„EZERÖTSZÁZHARMINTZBAN ÚJ S RITKA VOLTAM, EZERHÉTSZÁZKILENTZVENNYOLTZIG SZOL. …DÁLNOKNAK TORNYOSTÓL LEROMLOTTAM, EZERHÉTSZÁZKILENTZVENKILENTZBEN BRASSÓBAN ÚYULTAM.”

A második harangot 1926-ban a türingiai Schilling és Latterman gyárban öntötték. Felirata:

„ELŐDÖMET HARCBA VITTÉK, ÉN A BÉKÉT HIRDETEM, AZ ÉLŐKET ÉLNI HÍVOM A HALOTTAKAT ELSIRATOM. ÖNTETTE A DÁLNOKI REF. EGYHÁZ HÍVEINEK ADOMÁNYÁBÓL 1926-BAN.”

A legifjabb harangunkat 1995-ben öntötték Marosvásárhelyen. Felirata:

„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk.. Róm. 8,31 Dálnok 1995, Öntötte Rácz Sándor és fiai M.VÁSÁRHELY.”

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, szívesen látjuk közösségünkben, hogy élőben is megmutathassuk ezt az értékes templomot környezetével együtt.