Történet

DÁLNOK

Dálnok a Bodoki-hegység déli oldalán, a Rigó- hegyből eredő Dálnok patak torkolatánál, 590 m magasságban fekszik Sepsiszentgyörgytől 25, Kézdivásárhelytől 16 km távolságra.

Dálnokot írásban először a pápai tizedjegyzék említi 1332-ben, amely szerint Dyco nevű papja, aki a kézdi főesperes címet viselte, 40 régi banálist fizetett. Az 1567-es összeírásban Dálnok 42 portával szerepelt, ekkor a közepes települések közé sorolta a falut. 

A falu reformációja az 1570-es években történt meg, 1580-ban Csíki Lukács személyében már protestáns prédikátora van a gyülekezetnek.

A közösségben szolgáló papok/lelkészek névsora:

 • György plébános 1546
 • István pébános, esperes 1548
 • Antal plébános, esperes 1580
 • Csíki Lukács prédikátor 1580
 • Nagy Lőrinc prédikátor 1589, 1590, 1600
 • Rimaszombati János megyés diák 1603
 • Gidófalvi Gergely megyés diák 1613
 • Hodor Kelemen prédikátor 1607-1609
 • Barta János pap 1624
 • Tamás prédikátor 1624, 1630
 • Ferenc Gergely pap 1649
 • Felső –Torjai Gergely 1646, 1648, 1649, 1650
 • Páljános György 1659
 • Pécsi Péter 1666, 1669
 • Albisi Ecken János esperes1677, 1690, 1694
 • Baróti István 1689, 1698, 1703
 • Csernátoni V. (Vajda?) Sámuel 1711
 • Makkai József 1719

 • Pécsi János 1724, 1727
 • Nánási János 1727-1728
 • Krizbai Dezső János1738-1739
 • Bodor Mózes 1744
 • Vass Gábor1750-1770
 • Fazakas Gábor 1772
 • Csutak Ferenc 1772, 1779, 1782, 1783
 • Putnoki Nagy Ádám 1791
 • Jancsó Sámuel 1795-1816
 • Ferenczi János 1816-1863
 • Borbáth Pál 1863-1887
 • Kiss József 1888-1911
 • I. Szász János 1911-1930
 • Költő István 1931-1940
 • Szabó Domokos 1942-1967
 • Mike Bálint 1968 – 2001
 • Marosi Károly 2001-